BÁNH TRUNG THU GIVRAL THẬP CẨM GÀ QUAY TỎI ĐEN 2 TRỨNG

Givral đưa vào nghiên cứu và cho ra đời dòng bánh trung thu tỏi đen đặc biệt, với mong muốn tạo thêm những dòng bánh mới chú trọng hơn đến sức khỏe, dinh dưỡng cho người tiêu dùng