BÁNH TRUNG THU GIVRAL THẬP CẨM 2 TRỨNG 200GR

Đây là loại bánh cổ điển, da mềm, bột mỏng, 5 loại nhân hòa quyền với nhau, tao nên một loại bánh, ngon không thể cưỡng.