SẢN PHẨM

Hiển thị 37–48 trong 141 kết quả

Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh hạt sen thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh hạt sen thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo đậu xanh hạt sen thể hiện hình dáng của vầng trăng, có màu trắng ngà và là biểu tượng “gia đình đoàn viên” và nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo kết hợp trà xanh, tốt cho sức khỏe,thơm ngon và là biểu tượng “gia đình đoàn viên”, nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo kết hợp trà xanh, tốt cho sức khỏe,thơm ngon và là biểu tượng “gia đình đoàn viên”, nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với đường với nước hoa bưởi thơm lừng, đúc trong khuôn gỗ, nhân làm bằng đậu xanh tán nhuyễn là chiếc bánh Trung Thu mang sắc thái Việt Nam. Bánh dẻo kết hợp trà xanh, tốt cho sức khỏe,thơm ngon và là biểu tượng “gia đình đoàn viên”, nhất là tình yêu khắng khít vợ chồng một lòng sắc son.
Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe,dòng bánh không trứng, phù hợp cho người ăn chay, nhưng không hề giảm độ ngon và thơm lừng .
Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe,dòng bánh không trứng, phù hợp cho người ăn chay, nhưng không hề giảm độ ngon và thơm lừng .

Hiển thị 37–48 trong 141 kết quả