BÁNH TRUNG THU NHƯ LAN

SẢN PHẨM

Bánh Trung thu Như Lan được sản xuất với dây
Bánh Trung thu Như Lan được sản xuất với dây
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển
Với nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển

BẢNG GIÁ

Bánh Trung Thu Như Lan

Mã Số Tên Bánh  Trọng Lượng (Gr) Đơn Vị Tính  Giá
BÁNH NƯỚNG
N1C Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng  300 gr Cái      185,000
N1D Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng  400 gr Cái      240,000
N2C Yến sào thập cẩm gà quay 2 trứng  300 gr Cái      185,000
N2D Yến sào thập cẩm gà quay 3 trứng  400 gr Cái      240,000
N3B Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng  250 gr Cái      115,000
N3C Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng  300 gr Cái      130,000
N3D Vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng  400 gr Cái      165,000
N3E Vi cá thập cẩm gà quay 6 trứng  1000 gr Cái      430,000
N3F Vi cá thập cẩm gà quay 8 trứng  1200 gr Cái      500,000
N4C Thập cẩm gà quay rong biển 2 trứng  300 gr Cái      120,000
N4D Thập cẩm gà quay rong biển 3 trứng  400 gr Cái      150,000
N5A Thập cẩm gà quay 1 trứng  200 gr Cái        75,000
N5B Thập cẩm gà quay 2 trứng  250 gr Cái      100,000
N5C Thập cẩm gà quay 2 trứng  300 gr Cái      115,000
N5D Thập cẩm gà quay 3 trứng  400 gr Cái      140,000
N6C Thập cẩm chay 0 trứng  300 gr Cái      100,000
N7A Dừa sầu riêng 1 trứng  200 gr Cái        60,000
N7B Dừa sầu riêng 2 trứng  250 gr Cái        70,000
N7C Dừa sầu riêng 2 trứng  300 gr Cái        85,000
N7C0 Dừa sầu riêng chay 0 trứng  300 gr Cái        80,000
N7D Dừa sầu riêng 3 trứng  400 gr Cái      100,000
N8C Hạt sen hạnh nhân 2 trứng  300 gr Cái        95,000
N8D Hạt sen hạnh nhân 3 trứng  400 gr Cái      110,000
N9C Hạt sen trà xanh 2 trứng  300 gr Cái        95,000
N9D Hạt sen trà xanh 3 trứng  400 gr Cái      110,000
N10A Đậu xanh sen sầu riêng 1 trứng  200 gr Cái        60,000
N10B Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng  250 gr Cái        70,000
N10C Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng  300 gr Cái        85,000
N10C0 Đậu xanh sen sầu riêng 0 trứng  300 gr Cái        80,000
N10D Đậu xanh sen sầu riêng 3 trứng  400 gr Cái      100,000
N10E Đậu xanh sen sầu riêng 6 trứng  1000 gr Cái      300,000
N10F Đậu xanh sen sầu riêng 8 trứng  1200 gr Cái      350,000
N11C Đậu táo đỏ 2 trứng  300 gr Cái        85,000
N11D Đậu táo đỏ 3 trứng  400 gr Cái      100,000
N12A Môn sen 1 trứng  200 gr Cái        60,000
N12B Môn sen 2 trứng  250 gr Cái        70,000
N12C Môn sen 2 trứng  300 gr Cái        85,000
N12C0 Môn sen 0 trứng  300 gr Cái        80,000
N12D Môn sen 3 trứng  400 gr Cái      100,000
N13A Mè đậu đen 1 trứng  200 gr Cái        60,000
N13B Mè đậu đen 2 trứng  250 gr Cái        70,000
N13C Mè đậu đen 2 trứng  300 gr Cái        85,000
N13C0 Mè đậu đen 0 trứng  300 gr Cái        80,000
N13D Mè đậu đen 3 trứng  400 gr Cái      100,000
N14C Sen Socola 2 trứng  300 gr Cái        95,000
N14D Sen Socola 3 trứng  400 gr Cái      110,000
N15C Sen phô mai Tiramisu 1 trứng và phomai  300 gr Cái        95,000
N15D Sen phô mai Tiramisu 2 trứng và phomai  400 gr Cái      110,000
N25C Đậu xanh & dừa sầu riêng  300 gr Cái        90,000
N26C Khoai môn & dừa sầu riêng  300 gr Cái        90,000
BÁNH DẺO
N16C Dẻo vi cá thập cẩm gà quay 1 trứng  300 gr Cái      105,000
N16D Dẻo vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng  400 gr Cái      130,000
N16E Dẻo vi cá thập cẩm gà quay 4 trứng  1000 gr Cái      390,000
N16F Dẻo vi cá thập cẩm gà quay 6 trứng  1200 gr Cái      430,000
N17C Dẻo thập cẩm gà quay 1 trứng  300 gr Cái        95,000
N17D Dẻo thập cẩm gà quay 2 trứng  400 gr Cái      115,000
N18C Dẻo thập cẩm chay 0 trứng  300 gr Cái        80,000
N19C Dẻo Sen Trà xanh 1 trứng  300 gr Cái        85,000
N19D Dẻo Sen Trà xanh 2 trứng  400 gr Cái      100,000
N20C Dẻo đậu xanh sen 1 trứng  300 gr Cái        80,000
N20D Dẻo đậu xanh sen 2 trứng  400 gr Cái        95,000
N20E Dẻo đậu xanh sen 4 trứng  1000 gr Cái      270,000
N20F Dẻo đậu xanh sen 6 trứng  1200 gr Cái      300,000
N21A Dẻo đậu xanh sen chay 0 trứng  200 gr Cái        55,000
N21C Dẻo đậu xanh sen chay 0 trứng  300 gr Cái        70,000
N22C Dẻo Sen Hạnh nhân 1 trứng  300 gr Cái        85,000
N22D Dẻo Sen Hạnh nhân 2 trứng  400 gr Cái      100,000
SẢN PHẨM MỚI
DÀNH CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG
N23C Vi cá thập cẩm 2 trứng ăn kiêng  300 gr Cái      150,000
N24C Đậu xanh sen 2 trứng ăn kiêng  300 gr Cái        95,000
BÁNH THIẾU NHI
NTN1 Thập cẩm gà quay 1 trứng  150 gr Cái        55,000
NTN2 Đậu Xanh Sen 1 Trứng  150 gr Cái        45,000
NTN3 Môn Sen 1 Trứng  150 gr Cái        45,000
NTN4 Dừa Sầu Riêng 1 Trứng  150 gr Cái        45,000

 

NCB1 COMBO 1 – HỘP ĐẶC BIỆT 6 BÁNH 400GR
– 2 Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 3 trứng
– Hạt sen trà xanh 3 trứng
– Dẻo vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Dẻo Sen Hạnh nhân 2 trứng
 2.400 gr Hộp      920,000
NCB2 COMBO 2 – HỘP ĐẶC BIỆT 6 BÁNH 300GR
– 2 Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
– Hạt sen trà xanh 2 trứng
– Dẻo vi cá thập cẩm gà quay 1 trứng
– Dẻo Sen Hạnh nhân 1 trứng
 1.800 gr Hộp      740,000
NCB3 COMBO 3 – 4 BÁNH 400GR
– 2 Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
 1.600 gr Hộp      810,000
NCB4 COMBO 4 – 4 BÁNH 400GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– 2 Thập cẩm gà quay 3 trứng
 1.600 gr Hộp      610,000
NCB5 COMBO 5 – 4 BÁNH 400GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– Hạt sen hạnh nhân 3 trứng
– Dẻo đậu xanh sen 2 trứng
 1.600 gr Hộp      535,000
NCB6 COMBO 6 – 4 BÁNH 300GR
– 2 Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
 1.200 gr Hộp      630,000
NCB7 COMBO 7 – 4 BÁNH 400GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 3 trứng
– Hạt sen trà xanh 3 trứng
 1.600 gr Hộp      540,000
NCB8 COMBO 8 – 4 BÁNH 400GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– Dừa sầu riêng 3 trứng
– Dẻo Sen Hạnh nhân 2 trứng
 1.600 gr Hộp      530,000
NCB9 COMBO 9 – 4 BÁNH 400GR
– Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 3 trứng
– Thập cẩm gà quay 3 trứng
– Môn sen 3 trứng
– Dẻo Sen Trà xanh 2 trứng
 1.600 gr Hộp      580,000
NCB10 COMBO 10 – 4 BÁNH 400GR
– 2 Thập cẩm gà quay 3 trứng
– Mè đậu đen 3 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 3 trứng
 1.600 gr Hộp      480,000
NCB11 COMBO 11 – 4 BÁNH 300GR
– Yến sào vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Môn sen 2 trứng
– Hạt sen hạnh nhân 2 trứng
 1.200 gr Hộp      480,000
NCB12 COMBO 12 – 4 BÁNH 300GR
– Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Dừa sầu riêng 2 trứng
– Sen Socola 2 trứng
 1.200 gr Hộp      425,000
NCB13 COMBO 13 – 4 BÁNH 300GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Đậu táo đỏ 2 trứng
– Dẻo Sen Trà xanh 1 trứng
 1.200 gr Hộp      430,000
NCB14 COMBO 14 – 4 BÁNH 300GR
– Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Dừa sầu riêng 2 trứng
– Hạt sen trà xanh 2 trứng
 1.200 gr Hộp      425,000
NCB15 COMBO 15 – 4 BÁNH 300GR
– 2 Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Đậu táo đỏ 2 trứng
– Hạt sen hạnh nhân 2 trứng
 1.200 gr Hộp      410,000
NCB16 COMBO 16 – 4 BÁNH 300GR
– 2 Thập cẩm gà quay 2 trứng
– 2 Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
 1.200 gr Hộp      400,000
NCB17 COMBO 17 – 4 BÁNH 300GR
– Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Dẻo thập cẩm gà quay 1 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
– Dừa sầu riêng 2 trứng
 1.200 gr Hộp      395,000
NCB18 COMBO 18 – 4 BÁNH 250GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
– Dẻo đậu xanh sen 1 trứng
 1.000 gr Hộp      380,000
NCB19 COMBO 19 – 4 BÁNH 250GR
– 2 Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Môn sen 2 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
 1.000 gr Hộp      370,000
NCB20 COMBO 20 – 3 BÁNH 250GR + 1 BÁNH DẺO 300GR
– Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Dừa sầu riêng 2 trứng
– Dẻo Sen Trà xanh 1 trứng
 1.050 gr Hộp      370,000
NCB21 COMBO 21 – 4 BÁNH 250GR
– Vi cá thập cẩm gà quay 2 trứng
– Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
– Mè đậu đen 2 trứng
 1.000 gr Hộp      355,000
NCB22 COMBO 22 – 4 BÁNH 250GR
– 2 Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Dừa sầu riêng 2 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
 1.000 gr Hộp      340,000
NCB23 COMBO 23 – 3 BÁNH 250GR + 1 BÁNH DẺO 300GR
– 2 Thập cẩm gà quay 2 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng
– Dẻo đậu xanh sen chay 0 trứng
 1.050 gr Hộp      340,000
NCB24 COMBO 24 – 4 BÁNH 200GR
– 2 Thập cẩm gà quay 1 trứng
– Mè đậu đen 1 trứng
– Đậu xanh sen sầu riêng 1 trứng
 800 gr Hộp      270,000
NCB25 COMBO 25 – 4 BÁNH 200GR
– 2 Thập cẩm gà quay 1 trứng
– Môn sen 1 trứng
– Dẻo đậu xanh sen chay 0 trứng
 800 gr Hộp      265,000
NCB26 COMBO 26 – 4 BÁNH THIẾU NHI 150GR
– 2 Thập cẩm gà quay 1 trứng
– Đậu Xanh Sen 1 Trứng
– Môn Sen 1 Trứng
 600 gr Hộp      200,000
NCB27 COMBO 27 – 4 BÁNH THIẾU NHI 150GR
– Thập cẩm gà quay 1 trứng
– Đậu Xanh Sen 1 Trứng
– Môn Sen 1 Trứng
– Dừa Sầu Riêng 1 Trứng
 600 gr Hộp      190,000

Bánh Trung Thu Như Lan

Lưu ý: 0t = 0 trứng; 1t = 1 trứng; 2t = 2 trứng; 3t = 3 trứng; 4t = 4 trứng; 6t = 6 trứng; 8t = 8 trứng

Dẻo đậu xanh chay

Dẻo đậu xanh chay

Đậu táo đỏ

Đậu táo đỏ

Mè đậu đen

CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE
Địa chỉ: 2/18 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM
Hotline: 0938 45 8080 – 0902 92 0108 – 0902 822 055
Điện thoại:
 028 71 085 085
Email: trungthu@enjoy.vn – sales@enjoy.vn
Website: https://trungthu.enjoy.vn/